Golden Visa

Άδεια διαμονής 5 ετών σε επενδυτές ακινήτων

Η δικηγορική εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και το δίκτυο συνεργατών της σε όλο τον κόσμο, που περιλαμβάνει εξειδικευμένους δικηγόρους στο δίκαιο ακινήτων και το δίκαιο ιθαγένειας, αξιολογητές ακινήτων και συμβολαιογράφους, αναλαμβάνει τις διαδικασίες διαχείρισης, χρηματοδοτικής μίσθωσης και διάθεσης ακινήτων, καθώς και την έκδοση Golden Visa στην Ελλάδα, για υπηκόους ξένων χωρών.

Εξειδικευμένη και Αποτελεσματική
Νομική Κάλυψη

Το Ελληνικό κράτος παρέχει τη δυνατότητα σε πολίτες τρίτων χωρών, που προτίθενται να επενδύσουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ για την αγορά ακινήτου, να αποκτήσουν άδεια διαμονής 5 ετών, η οποία μετά τη λήξη μπορεί να ανανεωθεί, για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και τα μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4146/2013), σε επενδυτές κεφαλαίου άνω των 250.000 ευρώ χορηγείται άδεια παραμονής στους ιδίους και στα μέλη της οικογένειάς τους με δικαίωμα ανανέωσης εφόσον το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία τους. Η άδεια παρέχει επίσης το δικαίωμα να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ε.Ε.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα είναι οι εξής:
 • ιδιοκτησία ακινήτου
 • σε περίπτωση από κοινού ιδιοκτησίας αξίας 250.000 ευρώ, οι ιδιοκτήτες είναι σύζυγοι
 • σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κοινής ιδιοκτησίας, κάθε επένδυση ανέρχεται τουλάχιστον σε 250.000 ευρώ
 • σε περίπτωση πολλαπλής ιδιοκτησίας, η συνολική αξία όλων των ακινήτων πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ
 • σε περίπτωση που το ακίνητο αποκτήθηκε από εταιρεία, δικαιούχος της άδειας είναι ο μοναδικός μέτοχος

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές τρίτων χωρών, μπορούν να εισέλθουν στη χώρα με Visa τύπου D και πριν την ημερομηνία λήξης της θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες συναλλαγής για το ακίνητο και να έχουν υποβάλλει την πενταετή άδεια διαμονής. Πριν από τη λήξη της χορηγηθείσας άδειας των 5 ετών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για ανανέωσή της για άλλα 5 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο παραμένει στην ιδιοκτησία τους.
Για τη χορήγηση της άδειας δεν είναι υποχρεωτικό για τους δικαιούχους να διαμένουν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην Ελλάδα.

Συχνές
Ερωτήσεις

 1. Είμαι πολίτης τρίτης χώρας που κατέχω ή προτίθεμαι να αποκτήσω ακίνητο στην Ελλάδα είτε ως φυσικό πρόσωπο, είτε ως μέτοχος/κάτοχος εταιρικών μεριδίων σε νομικό πρόσωπο ή έχοντας συνάψει μίσθωση σε τουριστικό ακίνητο. Μπορώ να αποκτήσω, μετά την αγορά του ακινήτου, άδεια διαμονής στη χώρα; Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
 2. Σε ποια υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής; Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται;
 3. Μπορώ να αποκτήσω περισσότερα του ενός ακίνητα με αυτοτελή αξία μικρότερη των 250,000 ευρώ και συνολική αξία ίση ή μεγαλύτερη του ποσού αυτού;
 4. Υποχρεούμαι να αποδείξω την πηγή των εισοδημάτων μου;
 5. Η άδεια διαμονής μού παρέχει τη δυνατότητα να εργάζομαι ή να ασκώ οικονομική δραστηριότητα;
 6. Ποια μέλη της οικογενείας μου δικαιούνται άδειας διαμονής; Τα τέκνα μου έχουν πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση; Έχω πρόσβαση στο σύστημα υγείας;
 7. Δικαιούμαι να ζητήσω μελλοντικά Ελληνική ιθαγένεια;
 8. Έχω τη δυνατότητα με τη θεώρηση εισόδου ή την άδεια διαμονής να ταξιδεύω στον χώρο Σένγκεν;
 9. Διαμένω ήδη στη χώρα με άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο. Έχω τη δυνατότητα να μεταβάλω την άδεια διαμονής μου σε πενταετή, λόγω κατοχής ακινήτου;
 10. Έχω εισέλθει στην Ελλάδα με τουριστική θεώρηση εισόδου, προκειμένου να προβώ σε αγορά ακινήτου. Μπορώ να αιτηθώ άδειας διαμονής;
Γιάννης Μαρακάκης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία