logo1

Εργατικά Ατυχήματα

Υλοποιούμε τους λεπτούς χειρισμούς που απαιτούνται σε αυτές τις πραγματικά ευαίσθητες υποθέσεις

Τα εργατικά ατυχήματα είναι ιδιαίτερα στην αντιμετώπισή τους, διότι εκτός από την ξεκάθαρη ανάδειξη των ευθυνών, απαιτούν την άμεση και αποτελεσματική ιατρική υποστήριξη στην αποκατάσταση της βλάβης.

Ακολουθούμε μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία διεκδίκησης αξιώσεων από εργατικά ατυχήματα, πραγματοποιώντας συγκεκριμένα βήματα μέχρι την τελική δικαίωση.

Eξειδικευμένη Oμάδα
Nομικής Yποστήριξης

Οι σοβαροί τραυματισμοί στον χώρο εργασίας είναι γεγονότα-ορόσημα που αλλάζουν τον τρόπο ζωής των θυμάτων και των οικογενειών τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι για πάντα. Συχνά η βαριά βιομηχανία ευθύνεται για πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με την ανύψωση και τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλων αντικειμένων, ωστόσο ορισμένες φορές οι τραυματισμοί προκύπτουν από πιο απρόβλεπτες αιτίες, όπως ένα ολισθηρό δάπεδο ή μια ασταθή σκάλα.

Ανεξάρτητα από την εργασιακή του κατάσταση, ο παθών δικαιούται τόσο την ηθική και οικονομική ικανοποίηση, όσο και την υποστήριξη στην αποκατάσταση της υγείας του. Παρότι οι πληρωμές αποζημίωσης εργαζομένων μπορούν να αντισταθμίσουν μερικούς από τους χαμένους μισθούς κατά το διάστημα ανάρρωσης από τραυματισμό, συνήθως δεν αρκούν για να καλύψουν το πραγματικό κόστος ενός ατυχήματος στον χώρο εργασίας, ειδικά σε περίπτωση σοβαρών σωματικών προβλημάτων.

Κατά την υποβολή αξιώσεων αποζημίωσης εργαζομένων, εμφανίζονται συχνά εμπλοκές με ασφαλιστικές εταιρείες και εργοδότες, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο απαραίτητη τη συνεργασία με έναν έμπειρο δικηγόρο, η συμβολή του οποίου είναι αποφασιστική, για τη μεγιστοποίηση των παροχών που δικαιούται ο τραυματίας και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αποζημίωσης.

Διεξοδικές Eνέργειες
Για Βέλτιστο Αποτέλεσμα

Στην ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ακολουθούμε μία ολοκληρωμένη διαδικασία διεκδίκησης αξιώσεων από εργατικά ατυχήματα, πραγματοποιώντας συγκεκριμένα βήματα.

Αρχικά συνομιλούμε διεξοδικά με τον εντολέα μας, συγκεντρώνουμε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία του ατυχήματος και καθορίζουμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε.

Στη συνέχεια και κατόπιν εξουσιοδότησης, αναλαμβάνουμε να συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα ιατρικά και οικονομικά και λοιπά έγγραφα που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσουμε στη διεκδίκηση των αξιώσεων του εντολέα μας.

Αφού υλοποιήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες για τον δικαστικό διακανονισμό της υπόθεσης που μας εμπιστεύθηκε ο εντολέας μας, επιδιώκουμε στις δικαστικές αίθουσες το βέλτιστο αποτέλεσμα σύμφωνα με την συμφωνηθείσα στρατηγική. 

Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε στη ζωή και την εργασία σας Σας βοηθούμε να διασφαλίσετε την ηρεμία σας και να επιτύχετε αυτό που διεκδικείτε

Πιθανά Εργατικά
Ατυχήματα

Πιθανοί τραυματισμοί εργασίας περιλαμβάνουν:

 • Εγκαύματα
 • Ηλεκτροπληξίες
 • Βλάβες στα μάτια, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής απώλειας όρασης ή της τύφλωσης
 • Αδυναμία ή απώλεια ακοής
 • Κατάγματα στα οστά
 • Δερματικές παθήσεις ή διαταραχές
 • Αναπνευστικές παθήσεις
 • Τραυματισμούς στα γόνατα ή τους αστραγάλους
 • Τραυματισμούς στον αυχένα, στους ώμους ή στην πλάτη
 • Πτώσεις από στέγες, σκάλες και ικριώματα
 • Τραύματα από πτώσεις ή ιπτάμενα αντικείμενα
 • Τραύματα ή ακρωτηριασμούς κατά τον χειρισμό εργαλείων και άλλων αντικειμένων

Πληκτρολογίστε τον όρο αναζήτησης