ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία εξειδικεύεται στην ποινική και αστική διαχείριση υποθέσεων ατυχημάτων ή δυστυχημάτων που έλαβαν χώρα στο δρόμο (τροχαίο), στη θάλασσα (ναυτικό) στην εργασία (εργατικό) ή προκλήθηκαν από ιατρική αμέλεια. Το δυστύχημα είναι σαν τον σεισμό, πάντα μας βρίσκει απροετοίμαστους, ανοχείρωτους, αδύναμους. Μας τρομοκρατεί, μας αιφνιδιάζει, μας δημιουργεί αδιέξοδα, κάθε είδους και φύσεως, ψυχολογικά, οικονομικά, ακόμα και συναισθηματικά. Η φόρτιση μεταδίδεται στο περιβάλλον και η πικρή αίσθηση αυτού, τις περισσότερες φορές οδηγεί σε λάθος επιλογές, οι οποίες αποδεικνύονται εκ των υστέρων ως τέτοιες.

Το ατύχημα στο δρόμο είναι η πρώτη ζημιογόνος αιτία για το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών με δείκτες οι οποίοι δυστυχώς παραμένουν αποκαρδιωτικοί. Είναι ωστόσο, μια πραγματικότητα που όταν προβάλει στη ζωή μας θέλει άμεση καθοδήγηση και (εκτός από την αυτονόητη ιατρική) και εξειδικευμένη νομική αντιμετώπιση. Οι χειρισμοί του δικηγόρου πρέπει να εκτελούνται με «χειρουργική» λεπτομέρεια καθιστώντας συχνά το δικηγόρο πιο απαραίτητο από τον ιατρό.

Σε όλη την Ε.Ε κάθε χρόνο σκοτώνονται περίπου 45.000 άνθρωποι σε αυτοκινητικά τροχαία δυστυχήματα και 1.600.000 άλλοι τραυματίζονται.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Υπόχρεοι για την αποζημίωση είναι 1) η εταιρεία που ασφαλίζει το ζημιογόνο αυτοκίνητο 2) ο ιδιοκτήτης του ζημιογόνου αυτοκινήτου 3) ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Κι οι τρεις ευθύνονται εις ολόκληρον.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

Σε περίπτωση θανάτου κάποιου εμπλεκόμενου στο συμβάν, δικαιούνται αποζημίωσης για ψυχική οδύνη οι εξής εν ζωή συγγενείς: οριζοντίως σύζυγοι και αδέλφια, και καθέτως οι ανιόντες (γονείς, παππούδες γιαγιάδες) και κατιόντες (τέκνα και εγγόνια). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δικαιούνται αποζημίωσης για ψυχική οδύνη γαμπροί και νύφες του εκλιπόντος

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, δικαιούται αποζημίωση όλα τα πρόσωπα που τυχόν υπέστησαν βλάβη απ’ το ατύχημα, σωματικές βλάβες, υλικές ή άλλες.

ΝΟΣΗΛΙΑ

Δαπάνες για Νοσήλια συνιστούν οι δαπάνες:

– για ιατρικές επισκέψεις, ακτινογραφίες, ιατρικές εξετάσεις, αμοιβές γνωματεύσεων ιατρών κτλ.

– για αγορά παραφαρμακευτικών προϊόντων (φάρμακα, πατερίτσες, επίδεσμοι, αναπηρικά είδη, τεχνητά μέλη κλπ).

– για έξοδα μεταφοράς στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο κι αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας.

Δαπάνες για Μελλοντικά Νοσήλια
Δαπάνη για Αποκλειστικές Νοσοκόμες-Οικιακές Βοηθούς
Δαπάνη για Βελτιωμένη Διατροφή
Απώλεια Εισοδήματος
Διατροφές
Ηθική Βλάβη
Ηθική Βλάβη άρθρου 931 Αστικού Κώδικα

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ

Μπορείτε να διεκδικήσετε τα εξής κονδύλια:
1) Υλική ζημία του οχήματoς
2) Μείωση Εμπορικής Αξίας του Οχήματος
3) Χρήση ΤΑΧΙ ή μίσθωση οχήματος λόγω της στέρησης του οχήματός σας
4) Μεταφορά και Φύλαξη Οχήματος
5) Καταστραφέντα Προσωπικά Είδη
7) Ηθική Βλάβη λόγω Υλικών Ζημιών

Είναι σύνηθες να είστε συναισθηματικά δεμένοι με το όχημά σας ή το όχημά σας να συνιστά σημαντικό περιουσιακό σας στοιχείο. Οι βλάβες, λοιπόν, που προξενήθηκαν στο όχημά σας (κι ακόμα περισσότερο η καταστροφή του) σας στενοχωρούν ιδιαιτέρως. Επιπλέον, η επισκευή του οχήματός σας προξενεί οπωσδήποτε κάποιου είδους ταλαιπωρία. Λόγω λοιπόν αυτής της στενοχώριας και ταλαιπωρίας, η οποία δεν επουλώνεται απαραίτητα με τη μετέπειτα επισκευή του οχήματός σας, δικαιούστε να ζητήσετε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υποστήκατε λόγω των υλικών ζημιών που προξενήθηκαν στο όχημά σας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

– Καθοδήγηση εν όψει της κατάθεσής σας στην Τροχαία.
Η κατάθεση στην Τροχαία είναι ένα κρίσιμο στάδιο για την αποζημίωσή σας. Παραλείψεις ή κακές διατυπώσεις στην κατάθεσή σας μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην πλήρη δικαίωσή σας, καθώς οι αντίδικοι μπορεί να τις εκμεταλλευτούν, προκειμένου να αμφισβητήσουν την υπαιτιότητά τους ή να ισχυριστούν ότι είστε συνυπαίτιος του ατυχήματος.
– Ενημέρωση για την πορεία της Δικογραφίας κι έγκαιρη παραλαβή της.
– Συνέντευξη είτε στα γραφεία μας, είτε στην οικία σας, είτε ακόμη και στον χώρο που νοσηλευόσαστε, προκειμένου να διευκρινιστούν οι ιδιαίτερες συνθήκες του τροχαίου συμβάντος. Είναι σκόπιμο η συνέντευξη να προηγείται της κατάθεσής σας στην Τροχαία.
– Ανάλυση των συνθηκών του τροχαίου ατυχήματος. Λήψη φωτογραφιών (για παράδειγμα από τον τόπο του συμβάντος) και κατασκευή σχεδιαγράμματος. Λοιπές ενέργειες προκειμένου να θεμελιωθεί το ανυπαίτιο της εμπλοκής σας στο Τροχαίο Συμβάν.
– Συνεργασία με το συνεργείο που έχει αναλάβει να επισκευάσει το όχημά σας, καθώς και με τον πραγματογνώμονα που έχει αναλάβει να συντάξει εκτίμηση των υλικών ζημιών που έχει υποστεί το όχημά σας.
– Συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς σας για τη σύνταξη ιατρικών γνωματεύσεων που να βεβαιώνουν τον τραυματισμό σας και τις συνέπειές του σε όλη τους την έκταση, αλλά και για την πρόβλεψη και καταγραφή τυχόν μελλοντικών βλαβών ή αναπηριών