Η ποινική και αστική διαχείριση μιας τραγωδίας απότοκης ιατρικού σφάλματος απαιτεί το συνδυασμό της ιατρικής και της νομικής επιστήμης. Αφορά προσβολή του πολυτιμότερου αγαθού, της Υγείας του παθόντα και η διαχείριση των περιπτώσεων αποζημίωσης για ιατρικά λάθη απαιτεί το πιο υψηλό επαγγελματικό επίπεδο καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την υπεράσπιση της φήμης και της αξιοπιστίας των ιατρών αλλά και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα επιτυχούς διαχείρισης περιπτώσεων ιατρικής αμέλειας στην χώρα μας. Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν εναρμονιστεί στις επιταγές και τις ντιρεκτίβες των ευρωπαϊκών δικαστηρίων , επιδικάζουν πλέον αποζημιώσεις υπέρ των θυμάτων ιατρικής αμέλειας γεγονός που έχει επιβάλει σε ιατρούς και νοσηλευτικά ιδρύματα την αναγκαστική ασφαλιστική τους κάλυψη για το «ό μοι γένοιτο».

Ο χειρισμός αυτών των υποθέσεων προϋποθέτει συνεργασία ικανών και έμπειρων ιατροδικαστών, ιατρών εμπειρογνωμόνων, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων και εξειδικευμένων νομικών. Η ιατρική τεκμηρίωση μέσα σε νομικά πλαίσια και η κατανοητή, με βαθιές γνώσεις και άρα αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στο δικαστήριο είναι το κλειδί στην κατανόηση της κάθε περίπτωσης από το δικαστήριο ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη αλλά και για να γίνουν όλα τα βήματα για την όσο το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της βλάβης.